Articles

Improvement of approaches to the strategic development management of enterprise

Valentina Mikhailovna Repnikova, Olga Nicolaevna Bykova, Pavel Victorovich Stroev, Dmitry Evgenievich Morkovkin, Svetlana Nikolaevna Kurbakova

835    480