Authors


First Name Last Name Institutions Papers
Ľubica Filipová Pan-European University 1
Liliya Filipishyna Admiral Makarov National University of Shipbuilding 1
Lev K. Feofanov Zaporizhzhia National University 1

Page 1 of 1, showing 3 records out of 3 total