ESC
Web of Science
Entrepreneurship and Sustainability Issues Open Access Q1
Scopus - coverage starting with 2017 material

Authors


First Name Last Name Institutions Articles
Yerkara Aymagambetov Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz 1
Yassine Bakkar Tallinn University of Technology 2
Yuliya Berdova Tyumen Industrial University 1
Yulianna I. Enina I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 1
Yulia Vyacheslavovna Fedorova I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 1
Yuliya Gorbunova Samara State Technical University 1
Yelena Evgenevna Gridneva Kainar Academy 1
Yudith Natalia Vebryanska Gultom Satya Wacana Christian University 1
Yacoub Hamdan Al-Ahliyya Amman University 2
Yaroslava Hlushchenko National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 1
Yevhenii Kyryliuk Bohdan Khmelnytsjyi National University of Cherkasy 1
Yuliia Maistrenko Kyiv University for Market Relations 1
Yana Sergeevna Matkovskaya V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences 1
Yuri V. Mezdrykov Saratov Socio-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics 1
Yevhen Mishenin Sumy State University 1
Yelyzaveta Muzychka National University of Food Technologies 1
Yulia V. Nikitochkina Financial University under the Government of the Russian Federation 1
Yury Ivanovich Novikov Omsk State Agrarian University after P.A. Stolypin 1
Yerkenazym Orynbassarova Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz 2
Yelena Petrenko South Ural State University;
Plekhanov Russian University of Economics;
Rational Solution ltd
7
Page 1 of 2, showing 20 records out of 37 total