Authors


First Name Last Name Institutions Articles
Anzhela Namitulina Financial University under the Government of the Russian Federation 1
Arash Khalili Nasr Sharif University of Technology 2
Anar Nassyrova Financial Academy JSC 1
Almara Nauryzbekova M. Kh. Dulati Taraz State University 1
An K.T. Nguyen International University, Vietnam National University;
Vietnam National University HCMC
1
Alexander Fedorovich Nikishin Plekhanov Russian University of Economics 2
Anas Nikoyan Haluoleo University 1
Arzigul Nizamdinova Al-Farabi Kazakh National University 1
Andrejus Novikovas Mykolas Romeris University 1
Andrey Novoselov Plekhanov Russian University of Economics 1
Anar Nukesheva S. Seifullin Kazakh Agro Technical University 1
Aigul Nukusheva Karagandy State University named after E. A. Buketov 1
Aas Nurasyiah Universitas Pendidikan Indonesia 1
Aliya Nurgaliyeva Narxoz University 1
Azhar Nurmagambetova Al-Farabi Kazakh National University 1
Aslan O. Nurmanov K.Zhubanov Aktobe Regional State University 1
Ardak Nurpeisova S. Seifullin Kazakh Agro Technical University 1
Page 1 of 1, showing 17 records out of 17 total